Servis/Perkhidmatan

Intergrated ZMR Sdn Bhd

Servis & Perkhidmatan

Elektrikal

Intergrated ZMR Sdn Bhd adalah syarikat kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST), CIDB dan Kementerian Kewangan. Mempunyai pengalaman menjalankan kerja-kerja elektrik, pemasangan meter elektrik dan beberapa projek mega elektrikal.

 • Pendaiwaian Elektrik (Domestik & Kilang)
 • Lampu Jalan & Lampu Kawasan Keselamatan
 • Kerja-kerja Membaikpulih Kelengkapan Elektrik
 • Janakuasa Tunggusedia (Gen-Set)
 • Bekalan Sementara (Funtion)
 • Kerja-kerja Kabel (Underground)
 • Kerja-kerja Kabel Talian Asas (Overhead)

Elektronik

Intergrated ZMR Sdn Bhd adalah syarikat kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST), CIDB dan Kementerian Kewangan. Mempunyai pengalaman menjalankan kerja-kerja elektronik, pemasangan lampu isyarat jalan, sistem telefon dan beberapa projek mega elektronik.

 • Lampu Isyarat (Traffic Light System)
 • Pemasangan Telefon Sistem
 • Access Point System
 • PABX Sistem
 • Networking (LAN) & Fiber Optik
 • Audio Visual
 • Conference System
 • PRO Sound
 • P.A Sistem

Structure Cabling

Intergrated ZMR Sdn Bhd adalah syarikat kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST), CIDB dan Kementerian Kewangan. Mempunyai pengalaman menjalankan kerja-kerja audio/visual & Structure Cabling yang berkualiti tinggi.

 • Network Cabling
 • Fiber Optik
 • CCTV Sistem
 • Digital Calling Sistem

Mekanikal

Intergrated ZMR Sdn Bhd adalah syarikat kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST), CIDB dan Kementerian Kewangan. Mempunyai pengalaman menjalankan kerja-kerja mekanikal seperti penyelenggaraan, servis dan pembaikan kemudahan dan peralatan.

 • Penyelenggaraan
 • Servis & Pembaikan
 • Penyediaan Peralatan Mekanikal

Hasil Kerja IZMRSB

Antara projek-projek yang pernah dilaksanakan oleh IZMRSB

Intergrated ZMR Sdn Bhd

Tips Keselamatan Elektrik